European Parliament Library

Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe, przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Dominik Kopiński, Marek Wróblewski

Label
Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe, przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Dominik Kopiński, Marek Wróblewski
Language
pol
Bibliography note
Includes bibliographical references (p. [248]-265)
Illustrations
illustrations
Index
no index present
Literary Form
non fiction
Main title
Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe
Oclc number
1164139101
Responsibility statement
Dominik Kopiński, Marek Wróblewski
Sub title
przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Summary
Postępujący w ostatnich dekadach proces globalizacji wykreował wiele nowych rodzajów wyzwań wykraczających poza granice państw narodowych. Koronawirus, cyberprzestępczość, terroryzm, kryzysy finansowe, pranie brudnych pieniędzy – wszystkie one wywołały zapotrzebowanie na kolektywne działania społeczności międzynarodowej oraz koordynację polityk poszczególnych państw oraz innych aktorów stosunków międzynarodowych, w tym szczególnie organizacji międzynarodowych. Uświadomiły one także potrzebę lepszej integracji i wzajemnego dopasowania działań na poziomie lokalnym, regionalnym i tych podejmowanych w skali globalnej. W takim właśnie kontekście – narastających zagrożeń, nowych wyzwań i rosnącej świadomości kosztów zaniechań wykrystalizowała się koncepcja globalnych dóbr publicznych, których dotyczy niniejsza książka. Jej autorzy analizują problematykę globalnych dóbr publicznych w kontekście działalności dwóch kluczowych dla ładu międzynarodowego organizacji multilateralnych – Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Opracowanie wykorzystuje nie tylko podejście teoretyczne, ale bazuje na materiale empirycznym pozyskanym w trakcie wywiadów z prominentnymi urzędnikami i przedstawicielami różnych organizacji mających swoją siedzibę w Waszyngtonie (w tym Banku Światowego, MFW) oraz innych organizacji multilateralnych (IADB, WTO), a także wywiadami z przedstawicielami amerykańskich think-tanków