European Parliament Library

Misbruik en fraude in het Belgisch en Europees sociaal recht, een gemeenrechtelijke benadering en begrippenstudie, Jeroen Lorré

Label
Misbruik en fraude in het Belgisch en Europees sociaal recht, een gemeenrechtelijke benadering en begrippenstudie, Jeroen Lorré
Language
dut
Index
no index present
Literary Form
non fiction
Main title
Misbruik en fraude in het Belgisch en Europees sociaal recht
Medium
electronic resource
Oclc number
10314361781232964374
Responsibility statement
Jeroen Lorré
Series statement
Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, 25
Sub title
een gemeenrechtelijke benadering en begrippenstudie
Summary
In 2012 introduceerde de wetgever enkele nieuwe antimisbruikbepalingen in het sociaal recht. Deze nieuwe bepalingen bleven omzeggens onbenut. Het gemeen recht bevat evenwel tal van rechtsfiguren die een rol (kunnen) spelen bij het sanctioneren van verstorende fenomenen. Deze figuren genieten een eerder geringe bekendheid bij praktizijns in het sociaal recht. Niettemin kunnen zij relevant zijn voor de administratieve, civiele en penale praktijk. In het eerste deel gaat het werk dieper in op deze gemene rechtsfiguren en hun eventuele betekenis in het sociaal (straf)recht. 0Het tweede deel focust op de EU-rechtsorde. Meer precies: de rechtsfiguren misbruik en bedrog in het primair en secundair Unierecht, en vooral in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Een belangrijk onderdeel van de bespreking betreft het arrest Altun van het Hof van Justitie (6 februari 2018, nr. C-356/15). Deze uitspraak wordt beschouwd als een mijlpaalarrest en voorlopig sluitstuk van de Unierechtelijke fraude- en misbruikleer. De auteur plaats dit arrest in het perspectief van de gevestigde rechtspraak over fraude en misbruik

Incoming Resources