European Parliament Library

Документите за гражданско състояние, предизвикателства пред службите по регистрация за избягване на проблемите, произтичащи от празнота в правото : обобщение

Label
Документите за гражданско състояние, предизвикателства пред службите по регистрация за избягване на проблемите, произтичащи от празнота в правото : обобщение
Index
no index present
Literary Form
non fiction
Main title
Документите за гражданско състояние
Medium
electronic resource
Oclc number
1232991137
Sub title
предизвикателства пред службите по регистрация за избягване на проблемите, произтичащи от празнота в правото : обобщение
resource.variantTitle
Doklady o osobním stavu, problémy, jež řeší matriční úředníci při obcházení úskalí, která přináší nedostatečná právní úprava : shrnutíCivilstandsdokumenter, udfordringer for personregistrene i forbindelse med problemer, der skyldes det retlige tomrum : sammendragPersonenstandsurkunden, Herausforderungen für Standesämter bei der Umgehung von Problemen, die durch das Rechtsvakuum entstehen : ZusammenfassungΈγγραφα προσωπικής κατάστασης, προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά : συνοπτική παρουσίασηCertificados de estado civil, desafíos a los que se enfrentan los registradores civiles para sortear los problemas derivados del vacío legal : resumenVäestörekisteriasiakirjat, oikeudellisen tyhjiön aiheuttamat ongelmat väestörekisteriviranomaisten haasteena : yhteenvetoActes de l'état civil, les défis des officiers de l'état civil face aux problèmes issus du vide juridique : synthèseCsaládi állapotot igazoló dokumentumok, anyakönyvvezetők szerepe a joghézagokból eredő problémák megoldásában : összefoglalásDocumenti di stato civile, difficoltà degli ufficiali di stato civile nell’affrontare i problemi dovuti al vuoto giuridico : sintesiCivilinės būklės dokumentai, civilinės metrikacijos įstaigų pareigūnų patiriami sunkumai stengiantis išvengti dėl teisės spragų kylančių problemų : santraukaCivilstāvokļa dokumenti, civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonu grūtības apiet tiesiskā regulējuma trūkuma problēmas : kopsavilkumsDokumenti tal-istat ċivili, sfidi għall-uffiċjali tar-Reġistru Ċivili biex jevitaw il-problemi li jirriżultaw mil-lakuna legali : sommarju eżekuttivDocumenten over de burgerlijke staat, de uitdaging voor ambtenaren van de burgerlijke stand om de problemen die voortkomen uit het rechtsvacuüm te omzeilen : samenvattingDokumenty stanu cywilnego, wyzwania dla urzędników stanu cywilnego: jak zaradzić problemom wynikającym z istnienia luki prawnej : streszczenieDocumentos sobre o estado civil, desafios para os funcionários do registo Civil contornarem problemas decorrentes de lacunas do direito : resumoDocumente de stare civilă, dificultăţi cu care se confruntă ofiţerii de stare civilă pentru a evita problemele generate de vidul legislativ : sintezăDoklady o osobnom stave, výzvy pre pracovníkov matričných úradov, ako predísť problémom vyplývajúcim z právneho vákua : zhrnutieListine o osebnem stanju, izzivi za matičarje pri izogibanju težavam, ki izvirajo iz pravnih praznin : povzetekCivilståndshandlingar, en utmaning för civilregisteransvariga att kringgå problem till följd av rättsligt vakuum : sammanfattning och kommentarerCivil status documents, challenges for civil registrars to circumvent problems stemming from the legal void : executive summaries
Classification
resource.otherEdition
Mapped to