European Parliament Library

Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, redakcja Sabina Grabowska, Radosław Grabowski