European Parliament Library

Forskelle i omkostninger og adgang til lægemidler i EU, undersøgelse

Label
Forskelle i omkostninger og adgang til lægemidler i EU, undersøgelse
Index
no index present
Literary Form
non fiction
Main title
Forskelle i omkostninger og adgang til lægemidler i EU
Medium
electronic resource
Oclc number
1232980416
Sub title
undersøgelse
Summary
I denne rapport gennemgås forskellene i priser på lægemidler medlemsstaterne imellem. Rapporten indeholder en oversigt over priserne på såvel patentlægemidler som på ikkepatenterede lægemidler, der er undergivet konkurrence fra billigere "generiske" udgaver. Den indeholder desuden en gennemgang af de metoder, medlemsstaterne har anvendt til regulering af lægemiddelmarkedet på både udbuds- og efterspørgselssiden og en vurdering af dokumentationsmaterialet vedrørende virkningerne af disse forskellige metoder på lægemiddelpris, omkostningsbegrænsning og industriel innovation. Endvidere analyseres virkningerne for patienternes adgang til lægemidler. Endelig fremsættes der forslag til politiske løsningsmodeller til styrkelse af samordningen mellem medlemsstaterne og udveksling af bedste praksis
resource.otherEdition
Mapped to