European Parliament Library

Između anarhije i autokratije – Srpsko društvo na prelazima vekova (XIX-XXI)

Label
Između anarhije i autokratije – Srpsko društvo na prelazima vekova (XIX-XXI)
Language
|sc
Main title
Između anarhije i autokratije – Srpsko društvo na prelazima vekova (XIX-XXI)
Series statement
Ogledi
Summary
Ogledi koji čine sadržaj ove knjige nastali su u proteklih dvadeset pet godina kao rezultat mojih istraživanja srpske države i društva. Najveći broj ogleda objavljen je u zbornicima sa naučnih skupova ili u tematskim zbornicima, u istorijskim časopisima ili kao uvod u kritička izdanja istorijskih izvora koja sam priredila. Manji je broj ogleda koji se prvi put objavljuju u ovoj knjizi: kao osnova za njih poslužila su naučna predavanja koja sam održala u pomenutom razdoblju. Tri ogleda predstavljaju moje osvrte na dve biografije i jednu autobiografiju. Uvrstila sam ih u ovu knjigu primarno zato što oni upotpunjuju sliku o srpskoj intelektualnoj eliti, kojoj je u knjizi posvećeno jedno poglavlje. Ali i zato što je njihovo objavljivanje rezultat isključivo nesebičnog ličnog pregalaštva Ljiljane Vuletić i Aleksandra Lebla
resource.translatedTitle
Between Anarchy and Autocracy - Serbian Society at the Transition of Centuries (XIX-XXI), eng
resource.variantTitle
Između anarhije i autokratije – Srpsko društvo na prelazima vekova