European Parliament Library

Masova kulʹtura i nacionalʹno-kulʹturna identyčnistʹ v dobu hlobalizaciï

Label
Masova kulʹtura i nacionalʹno-kulʹturna identyčnistʹ v dobu hlobalizaciï
Language
|uk
Main title
Masova kulʹtura i nacionalʹno-kulʹturna identyčnistʹ v dobu hlobalizaciï
Summary
Монографія є результатом дослідження масової культури та національно-культурної ідентичності в умовах перебігу глобалізаційних процесів. Головним виразником культурного глобалізму є масова культура, яка, володіючи стандартизованими схемами виробництва творів, впливає на національні культури й ідентичності. Візуальна компонента в масовій культурі дозволяє визначити форми існування сегмента екранної культури щодо формування культурних ідентичностей і конструювання реальності. В умовах глобалізації масова культура, створена на основі загальноцивілізаційного технологічного стандарту, здатна чинити вплив на національно-культурну ідентичність народів, їхні традиції, проте дія таких чинників не зачіпає «культурну матрицю» національних культур. Результати монографії розглядаються як теоретичне підґрунтя для подальших досліджень, присвячених актуальним проблемам розвитку масової культури і міжкультурної взаємодії, узагальнюючих робіт з проблем національно-культурної ідентичності та процесів культурної глобалізації в світі. Адресовано фахівцям у галузі культурології, філософії, мистецтвознавства, студентам вищих навчальних закладів культури та мистецтв, всім, хто цікавиться культуро-творчими процесами в Україні
resource.translatedTitle
Mass culture and national-cultural identity in the era of globalization, eng
Other version