European Parliament Library

Institutionella reformer - en förutsättning för utvidgningen, Kommissionens yttrande enligt artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionen om sammankallandet av en konferens med företrädare för medlemsstaternas regeringar i syfte att ändra fördragen : upprättat på grundval av dokument KOM(2000) 34, Europeiska kommissionen

Label
Institutionella reformer - en förutsättning för utvidgningen, Kommissionens yttrande enligt artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionen om sammankallandet av en konferens med företrädare för medlemsstaternas regeringar i syfte att ändra fördragen : upprättat på grundval av dokument KOM(2000) 34, Europeiska kommissionen
Control number
KA-NF-00-002-SV-C
Isbn
9789282889039
Physical Description
57 p. ;, 25 cm
System control number
(EUR‐EP00001)23479-32epa_inst(SIRSI)23479(OCoLC)ocn847087554(OCoLC)847087554
Cover Art
Mapped to