European Parliament Library

Evropeizacija izbornih programa u Crnoj Gori, Koliko političke partije prihvataju evropske politike?, Vladimir Vučković

Label
Evropeizacija izbornih programa u Crnoj Gori, Koliko političke partije prihvataju evropske politike?, Vladimir Vučković
Language
cnr
Index
no index present
Literary Form
non fiction
Main title
Evropeizacija izbornih programa u Crnoj Gori
Nature of contents
dictionaries
Responsibility statement
Vladimir Vučković
Series statement
CGO - EU integracije
Sub title
Koliko političke partije prihvataju evropske politike?
Summary
Ova studija nastoji da procijeni dosadašnji učinak evropeizacije političkih partija u Crnoj Gori, državi koja teži punopravnom članstvu Evropskoj unije (EU). Preciznije, Crna Gora ima status države kandidata za članstvo u EU, a sa otvorena 24 pregovaračka poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena, pozicionirala je sebe kao vodeću među državama zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Kao i u većini evropskih država, političke partije u Crnoj Gori igraju ključnu ulogu u unutrašnjim političkim procesima, posljedično utičući na političko oblikovanje društva. Stoga je u fokusu ovog istraživanja domet i ishod uticaja EU na političke partije u Crnoj Gori promatranjem "odozgo - na dolje " ("top-down") pristupa procesa evropskih integracija na aktere reprezentativne demokratije, kao generatore sveobuhvatnih unutrašnjih promjena, ali i na uočavanje promjena među relevantnim strankama, te njihovog ponašanja u kontekstu uticaja EU na domaće političke činioce. Dakle, predmet istraživanja usmjeren je na davanje odgovora na pitanje: da li se među političkim partijama u Crnoj Gori povećao ili smanjio interes za koncept evropeizacije tokom parlamentarnih izbora 2016, posebno ako se ima u vidu napredak koji je Crna Gora napravila u procesu evropskih integracija. Na osnovu definisanog metodološkog okvira, studija nastoji da obezbijedi odgovor na istraživačku upitanost: da li evropske politike dolaze do izražaja u izbornim programima političkih partija u Crnoj Gori za vrijeme parlamentarnih izbora 2016? Kao rezultat, doprinos ovog istraživanja ogledaće se u identifikaciji trenutnog nivoa evropeizacije političkih partija u Crnoj Gori na bazi analize izbornih manifesta u kontekstu evropskih integracija. Dodatno, cilj ovog istraživanja je i da pospiješi razvoj stručne literature o evropeizaciji zemalja kandidata za članstvo u EU, a u konkretnom slučaju kroz studiju slučaja Crne Gore i dinamiku evropeizacije političkih partija u Crnoj Gori. Partije su krucijalni i nezaobilazni akter u političkom životu svake zemlje, uključujući i Crnu Goru, gdje je kreiranje državne i pojedinačnih javnih politika praktično nemoguće bez njihove pune participacije. Definisanjem partijskih stavova, uvjerenja i mišljenja u vezi sa pitanjem članstva u EU, partije u Crnoj Gori u velikoj mjeri utiču i na stavove građana i građanki. Takođe, oni su jedan od važnih kanala informisanja javnosti o aktuelnim EU politikama i vrijednostima, te prednostima i nedostacima koje donosi proces pristupanja EU. Zato je značajno utvrditi nivo transformativne moći EU među domaćim političkim partijama, jer će one u nastupajućem periodu još intenzivnije uticati na brzinu i kvalitet procesa pristupanja Crne Gore Uniji, ali i rast ili pad podrške građana i građanki za taj proces
resource.translatedTitle
Europeanization of election programs in Montenegro - How much do political parties accept European policies?, eng
Classification
Content
Other version

Incoming Resources

Outgoing Resources