European Parliament Library

Open grenzen, nieuwe uitdagingen, arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa : jaarboek migratie en integratie, onder redactie van Saskia Bonjour ... [et al.] - pbk

Summary
Dit boek gaat in op perspectieven en uitdagingen bij de immigratie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa aan de hand van vier hoofdonderwerpen: het migratieperspectief, de arbeidsmarkt, de toegang tot sociale voorzieningen en het beleidsperspectief. 0In twee of drie hoofdstukken wordt op elk hoofdonderwerp dieper ingegaan. De hoofdstukken zijn van de hand van deskundigen uit de wetenschappen en de beleidspraktijk die feitelijke ontwikkelingen analyseren, aan de hand daarvan conclusies trekken en aanbevelingen formuleren voor de positieverbetering in de Nederlandse samenleving van de betrokken migranten. 0Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de sociaal-demografische achtergrond van de migranten, hun vestigingsperspectief, de (schijn- ) constructies in de tewerkstelling van MOE-landers, in- en uitsluiting, discriminatie en beeldvorming, de wisselwerking tussen verblijfsrecht en de toegang tot de sociale zekerheid, de toegang van MOE-landers tot huisvesting en/of onderwijs en het overheidsbeleid ten aanzien van MOE-landers: kansen en beperkingen. Bij dit laatste onderwerp wordt ingezoomd op een lokale aanpak van vestiging en positieverwerving alsook op het beleid zoals dat gezamenlijk vanuit de Europese Unie en de nationale Nederlandse overheid vorm wordt gegeven
Table Of Contents
Woord vooraf / Roel Fernhout -- Nieuwe migranten, beleidsdynamiek en pragmatische oplossingen / Jaco Dagevos, Arend Odé en Karin de Vries -- Het migratie- en vestigingsperspectief van migranten uit Midden- en Oost-Europa / Mérove Gijsberts -- Ervaringen van Poolse gevestigde migranten : wegwijs worden in Den Haag / Karijn Nijhoff -- Tegenpolen : hoe de bevolking denkt over migranten uit Midden- en Oost-Europa en hoe migranten uit Midden- en Oost-Europa denken over (de kansen in) Nederland / Iris Andriessen en Jaco Dagevos -- Aanpak van schijnconstructies op de Europeaniserende Nederlandse arbeidsmarkt / Mijke Houwerzijl -- De sociale zekerheid van MOE-landers in Nederland / Simon Braaksma en Tristan Westra -- Tussen mobiliteit en integratie : de multi-level governance van ‘EU-arbeidsmigratie’ / Mark van Ostaijen, Peter Scholten en Erik Snel -- Den Haag, stad van aankomst / Biendoe Ramdhani -- Wie wil werken is welkom : arbeidsmigratie in Westland / Anna Jansen en Martine Tieleman -- Uitdagingen en kansen voor de huisvesting van arbeidsmigranten / Rein Sohilait, Vivian Sonnega en Suzanne Wolf
Language
dut
Literary Form
non fiction
Physical Description
190 p. ;, 24 cm
Isbn
9789089647627

Library Locations

  • EP Library Brussels

    60 rue Wiertz, Brussels, B-1047, BE
    Borrow