European Parliament Library

Översyn av de antagna partnerskapsavtalen, sammanfattning och kommentarer - paper

Summary
Denna studie är en heltäckande analys av de partnerskapsavtal som antagits i EU:s 28 medlemsstater. Den ger även insyn i genomförandet av de delar som Europaparlamentet stödde under förhandlingarna om lagstiftningsramen. Undersökningen belyser framför allt partnerskapsavtalens överensstämmelse med de rättsliga bestämmelserna, läget för förhandsvillkoren och anpassningen till Europa 2020-strategin. Medlemsstaternas strategiska val samt deras programstruktur och samordningsverktyg beskrivs i de 28 sammanfattningar som ingår i studien. Resultaten samlas i en övergripande analys av de 28 partnerskapsavtalen, som visar skillnader och likheter mellan medlemsstaternas olika tillvägagångssätt
Literary Form
non fiction
Provider
Isbn
9789282379127

Classification

Library Locations

 • EP Library Luxembourg

  Rue du Fort Thüngen, Luxembourg, L-1313, LU
  Borrow
 • EP Library Strasbourg

  7 Place Adrien Zeller, Allée du Printemps, Strasbourg, F-67070, FR
  Borrow
 • EP Library Brussels

  60 rue Wiertz, Brussels, B-1047, BE
  Borrow