European Parliament Library

Световното наследство на България = World heritage of Bulgaria, Под ред. на Магдалина Михайлова Станчева = Ed. by Magdalina Mihailova Stancheva

Summary
Специализираното представително издание „Световното наследство на България“ е посветено на ценностите на територията на България, включени в Списъка на световното културно и природно наследство. Списъкът е съставен по инициатива на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. Отделни статии дават конкретни данни за деветте български ценности, част от световното наследство – Казанлъшката гробница, Свещарската гробница, Несебър – Стария град, Мадарския конник, Боянската църква, Скалните църкви край село Иваново, Рилския манастир, националния парк „Пирин“ и резервата „Сребърна“. Изданието е оформено паралелно на български и английски език
Literary Form
non fiction
Physical Description
240 p.
Isbn
9789548104227

Library Locations

  • EP Library Brussels

    60 rue Wiertz, Brussels, B-1047, BE
    Borrow