European Parliament Library

Euroregiony, mosty do Europy bez granic, pod redakcją Włodzimierza Malendowskiego, Mariana Szczepaniaka

Table Of Contents
Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej / Włodzimierz Malendowski and Marian Szczepaniak -- Euroregiony a suwerenność państwa / Włodzimierz Malendowski -- Euroregion jako czynnik kreujący tożsamość europejską : przesłanki, możliwości, zagrożenia / Teresa Łoś-Nowak -- Rola euroregionów w procesach kształtowania tożsamości narodowej i ponadnarodowej / Renata Suchocka -- Czy istnieje model "polskiego" euroregionu? / Hanna Dumała -- Euroregiony a nowy układ jednostek terytorialnych Polski / Tadeusz Borys -- Natężenie ruchu granicznego a organizacja i funkcjonowanie euroregionów w Polsce / Tomasz Komornicki -- Komisje międzyrządowe do spraw współpracy transgranicznej i ich rola w rozwiązywaniu problemów regionów granicznych / Marian Szczepanik -- Problemy rozwoju polskiego pogranicza wschodniego / Andrzej Stasiak -- Polsko-niemiecka współpraca regionalna i transgraniczna w procesach integracyjnych Europy Wschodniej z Zachodnią / Zdzisław W. Puślecki -- Komparatystyczna analiza euroregionalnych rozwiązań współdziałania transgranicznego Polski z NIemcami na tle doświadczeń zachodnioeuropejskich / Lesław Koćwin -- Pogranicze lubusko-brandenburskie : od euroregionów do regionu transgranicznego / Marian Eckert -- Bariery współpracy euroregionalnej na pograniczu polsko-niemieckim / Czesław Osękowski -- Społeczne efekty współpracy regionów przygranicznych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego / Cezary Trosiak -- Wpływ euroregionów na kształtowanie się nowego sąsiedztwa na pograniczu polsko-niemieckim / Katarzyna Frost -- Koncepcja rozwoju i działania pierwszego polsko-czeskiego Euroregionu "Glacenis" (1990-1998) / Lesław Koćwin -- Euroregion "Bałtyk" jako przykład wielostronnej współpracy transgranicznej obszarów nadmorskich / Grzegorz Grzelak -- Euroregion "Bug" po reformie terytorialnej kraju / Hanna Dumała -- Społeczna akceptacja i percepcja współpracy przygranicznej w świetle badań w Euroregionie "Nysa" / Franciszek Adamczuk -- Współpraca Zgorzelca i Görlitz w dziedzinie infrastruktury technicznej / Zbigniew Przybyła -- Fundacja Karpacka : przykład pozarządowego wspomagania wielostronnej współpracy transgranicznej / Marian Szczepanik
Language
pol
Literary Form
non fiction
Physical Description
224 p. ;, 24 cm
Isbn
9788371513480

Library Locations

  • EP Library Brussels

    60 rue Wiertz, Brussels, B-1047, BE
    Borrow