European Parliament Library

Pārskats par pieņemtajiem partnerattiecību nolīgumiem, kopsavilkums - pdf

Summary
Šajā pētījumā ir sniegta visaptveroša analīze par 28 ES dalībvalstīs pieņemtajiem partnerattiecību nolīgumiem, arī sniedzot ieskatu par to elementu īstenošanu, kurus sarunās par tiesisko regulējumu atbalstīja Eiropas Parlaments. Pētījumā galvenokārt ir uzsvērta partnerattiecību nolīgumu atbilsme tiesību normām, pašreizējais stāvoklis ex ante nosacījumu jomā un saskaņošana ar stratēģiju "Eiropa 2020". Dalībvalstu stratēģiskā izvēle, kā arī to programmu struktūra un koordinācijas līdzekļi ir aprakstīti šajā pētījumā iekļautajos 28 kopsavilkumos. Pētījuma rezultāti ir sintezēti visaptverošā analīzē par 28 partnerattiecību nolīgumiem, norādot atšķirības un līdzības dalībvalstu pieejās
Literary Form
non fiction
Provider
Isbn
9789282379134

Classification

Library Locations

 • EP Library Strasbourg

  7 Place Adrien Zeller, Allée du Printemps, Strasbourg, F-67070, FR
  Borrow
 • EP Library Brussels

  60 rue Wiertz, Brussels, B-1047, BE
  Borrow
 • EP Library Luxembourg

  Rue du Fort Thüngen, Luxembourg, L-1313, LU
  Borrow