European Parliament Library

Europejska Konwencja Praw Człowieka, teoria i praktyka w państwach-stronach Konwencji = Die europäische Menschenrechtskonvention : Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten, redaktor = Herausgeber Mirosław Wyrzykowski - hdk

Table Of Contents
Der Bürgerbeauftrage als Kontrolleur der Einhaltung von Menschenrechten -- Rzecznik Praw Obywatelskich na straży standardów praw człowieka -- Die Bedeutung der EMRK für die Auslegung des Grundgesetztes nach der Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichtshofs -- Znaczenie EKPC dla interpretacji polskiej Konstytucji w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego -- Rang und Wirkung der EMRK in der polnischen Rechtsordnung - Miejsce i znaczenie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim porządku prawnym -- Der Rang und die Wirkung der EMRK in der deutschen und österreichischen Rechtsordnung im Vergleich - Ranga i obowiązywanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w niemieckim i austriackim systemie prawnym ‒ porównanie -- Die Bedeutung der EMRK für die Auslegung des Grundgesetzes nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts - Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla wykładni [niem.] ustawy zasadniczej zgodnie z orzecznictwem [niem.] Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
Language
pol
Literary Form
non fiction
Note
Na okładce i stronie tytułowej: Szkoła Prawa Niemieckiego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 20 lat
Physical Description
v, 111 p., 25 cm.
Isbn
9788381583541

Library Locations

  • EP Library Brussels

    60 rue Wiertz, Brussels, B-1047, BE
    Borrow