European Parliament Library

Håbets politik, sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt, Bjarke Møller

Summary
Håbets politik fører læseren på en spændende rejse gennem Europas stormfyldte historie og den viser, hvordan en række muterende megakriser i de sidste årtier har skabt dybe rystelser i samfundet, der helt ændrer spillereglerne for europæisk politik og økonomi. I en dybtgående og levende journalistisk analyse på 826 sider undersøger den fhv. direktør for Tænketanken EUROPA, Bjarke Møller, hvordan frygten og vredens psykologi overvindes, og hvordan der kan skabes nyt håb med en offensiv europæisk politik: EU kan i 2020´erne forandres til en grøn supermagt og en demokratisk styret netværksstat med egne skattekilder, der kan sikre velfærdssamfundet i en æra med hård global konkurrence. Bogen rummer opdaterede analyser af coronakrisen, finanskrisen, terrorkrigene, migrationskrisen, nationalismens nye nostalgi og tillidskrisen mellem politikere og borgere. Samtidig er den fyldt med referencer til filosofi, historie, psykologi, populære film, musik og kulturliv, der kaster nyt lys ind over europæernes brydningsfyldte jagt efter en ny identitet i det 21. århundrede
Table Of Contents
Inledning: Vi kan forandre Europa sammen -- Del I: Europas globale udfordring: 1. Den planetariske klimatid -- 2. Det grønne gennembrud -- 3. Globaliseringen - elsket og hadet -- 4. Den europæiske velfærdskapitalisme -- Del II: Demokratiske forvandlinger: 5. Det liberale demokratis krise -- 6. Brexit - den nationale blindgyde -- 7. Populismen og begæret efter forandring -- 8. Globaliseringschok og jagten på en ny samfundskontrakt -- Del III: Faldets fælleskab: 9. Nationalismen og længslen efter forankring -- 10. Nostalgi, fortidens dæmoner og håbets praksis -- 11. Det moderne Europas svære fødsel –--12. Hvem er vi? Slaget om Europas sjæl -- Del IV: De forbundne kriser og Europas metamorfose: 13. Coronachokket og de muterende megakriser -- 14. Frigørelse fra terrorchok og civilisationskrige -- 15. Finanskrisen og angrebet på den politiske suverænitet -- 16. Forsvar for demokratiet i finanskapitalens æra -- 17. Europa i folkevandringernes tid -- 18. Vi kan klare det. Indvandring er godt for økonomien -- 19. Europas farvel til Pax Americana – Håbet hinsides kriserne -- 20. Håbets politik - tre nye pagter for Europa -- Tak -- Udvidet indholdsfortegnelse -- Noter og litteratur -- Stikordsregister
Language
dan
Literary Form
non fiction
Physical Description
826 pages, 24 cm
Isbn
9780879415600

Library Locations

  • EP Library Brussels

    60 rue Wiertz, Brussels, B-1047, BE
    Borrow